Menu
  • Voor vakantiehuizen met hond
  • Kwalitatieve vakantiehuizen
  • Laagste prijsgarantie
  • Betrouwbaar
Algemene voorwaarden

Algemene informatie

Algemene voorwaarden

Vakantiehond.nl

De vakantiehond heeft als missie om vakantie met de hond te vergemakkelijken en brengt zodoende geen kosten in rekening voor de klanten die bij ons reserveren. De vakantiehond is de intermediair en bemiddelt in samenwerking met diverse lokale partners bij de totstandkoming van een tijdelijke huurovereenkomst tussen vakantieliefhebbers met de hond en vakantieaccommodaties of vakantiehuisaanbieder. De website vakantiehond.nl is eigendom van Holidome V.O.F. (hierna te noemen “Vakantiehond”), een onderneming met adres Stationsweg 17, Haren. Holidome V.O.F. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 82698201.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website vakantiehond.nl te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Vakantiehond hanteert een eigen kwalificatiesysteem

Door middel van de hondenpootjes wordt aangegeven wat je van de kwaliteit van een bepaalde accommodatie kunt verwachten.

1 pootje is een accommodatie die niet voldoet aan onze kwaliteitseisen en is zodoende niet opgenomen in het aanbod

2 pootjes is een nette accommodatie met eenvoudige inrichting en beperkte faciliteiten.

3 pootjes is een prima accommodatie met verzorgde inrichting en prima faciliteiten.

4 pootjes is een uitstekende, zeer sfeervolle accommodatie met een groot aantal faciliteiten.

5 pootjes is een accommodatie met zeer veel luxe en ontzettend veel faciliteiten.

Hierbij is niet alleen rekening gehouden met de inrichting maar ook met de ligging, de sfeer van het complex en de waardering die onze gasten hieraan hebben gegeven. Het kan dan ook voorkomen dat vakantiehond een accommodatie anders kwalificeert dan ter plaatse officieel is aangegeven.

Overeenkomst

Na het indienen van de boeking krijg je een betalingsverzoek van onze lokale partner. Na het afronden van de aanbetaling is de overeenkomst gesloten en de reservering definitief. De overeenkomst vindt zodoende direct plaats met de lokale aanbieder waardoor wij de beste prijs kunnen garanderen.

Partners stellen aan de klant onder hun voorwaarden hun diensten ter beschikking aan de klant en dragen zorg voor een goede afwikkeling van de overeenkomst. Je vindt deze voorwaarden uiteraard in de laatste stap voordat je de boeking bij ons definitief maakt. Daarnaast zorgen zij voor de eventuele klachtenafhandeling en het beantwoorden van specifieke vragen.

Beste prijs garantie

Wij werken enkel samen met accommodatie verschaffers die ons de beste prijs kunnen garanderen voor onze gasten. Hierin geldt een uitzondering voor kortingen via derden, loyaliteitsprogramma’s, vouchers en andere mogelijke acties uitgesloten.

Voorwaarden accommodatiehuur

De huurvoorwaarden van onze partners/accommodatie verschaffer zijn van toepassing op de overeenkomst. De aankoop- en leveringsvoorwaarden van onze partners zijn van toepassing op de aanschaf van de producten die getoond worden op de website van vakantiehond.nl. Je vindt deze voorwaarden uiteraard in de laatste stap voordat je de boeking bij ons definitief maakt.

Partners

Partners zijn de partijen wiens diverse accommodatie typen, producten voor honden en vakantie gerelateerde diensten worden aangeboden. De huur-, aankoop- en leveringsvoorwaarden van onze partners worden op de toepasselijke plaats op de website van vakantiehond getoond zodat klanten altijd voorafgaand aan de aanschaf van producten of diensten hiervan kennis kan nemen.

Bemiddeling

Vakantiehond.nl bemiddelt in samenwerking met diverse partners bij de totstandkoming van een tijdelijke huurovereenkomst tussen potentiële huurders van vakantieaccommodatie of de aanschaf van vakantie gerelateerde producten voor de hond. Vakantiehond is bij de totstandkoming van hieruit voortvloeiende overeenkomsten uitdrukkelijk geen partij.

Vakantiehond informeert haar klanten over accommodaties, producten, prijzen, voorwaarden en overige onderwerpen die voor de totstandkoming van de (huur)overeenkomst van belang zijn.

Na reservering van een accommodatie of aanschaf van een product verzendt vakantiehond aan de klant per e-mail een bevestiging van de boeking, reservering of aanschaf. De verdere afwikkeling komt tot stand in samenwerking met onze partners. Klanten van vakantiehond zullen mede door onze partners op de hoogte worden gehouden van de verdere procedure.

Vakantiehond heeft haar partners uiteraard zorgvuldig gekozen maar heeft geen invloed op de kwaliteit van de geleverde diensten. In geval van klachten zijn hiervoor de voorwaarden van de desbetreffende partner van toepassing.

Verplichtingen klant

Klanten hebben bij het gebruik van de website van vakantiehond.nl kennis genomen van de algemene voorwaarden van de vakantiehond en stemmen derhalve in met het hierin gestelde.

Klanten dienen voor het bevestigen van een overeenkomst ervoor zorg te dragen dat zij op de hoogte zijn van de geldende voorwaarden van een partner.

Klanten zijn er zelf voor verantwoordelijk dat zij bij vertrek in het bezit zijn van de benodigde documenten, voor zowel de klant zelf als de meereizende hond(en), zoals een geldig (honden)paspoort en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, identificatiechip en mogelijk andere vereiste invoerdocumenten voor het land van bestemming.

Klanten dienen desgewenst zorg te dragen voor een reisverzekering en een annuleringsverzekering.

Aansprakelijkheid

Vakantiehond besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Voor kennelijke fouten en type- of invoerfouten kan vakantiehond nooit aansprakelijk gesteld worden. Vakantiehond is derhalve niet aansprakelijk voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken partner(s), noch voor de juistheid van de door deze partner(s) verstrekte informatie of fotomateriaal getoond op vakantiehond.nl.

Vakantiehond is jegens huurder of koper niet aansprakelijk voor kennelijke fouten en/of vergissingen op de site of in enige berichtgeving richting de gebruiker van de website. Indien en voor zover vakantiehond jegens huurder of koper al aansprakelijk is uit welke hoofde ook, is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het boekingsbedrag of bemiddelingsfee waarop de partner jegens vakantiehond aanspraak heeft. Vakantiehond is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Vakantiehond.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden.

Aanpassing van de voorwaarden

Vakantiehond behoudt zich het recht voor de voorwaarden waaronder deze site wordt aangeboden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen.

Copyright

Niets van de website of brochure van vakantiehond.nl mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van vakantiehond. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Vakantiehond voor zover deze niet bij derden berusten.

Contact

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met de Vakantiehond via info@vakantiehond.nl.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Laat je inspireren en blijf op de hoogte van de beste aanbiedingen!